Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 13 (31.03.2016 r.)

Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 13 (31.03.2016 r.)

I. Rozpatrzenie informacji na temat przyjęcia przez Rząd RP Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)
– referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

II. Rozpatrzenie informacji na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej i perspektyw dla projektu Kanału Odra – Dunaj – Łaba
– referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

III. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)
– referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda.

Fot. Paweł Koza