Szefowie MGMiŻŚ na konferencji poświęconej inwestycjom na Odrze (Wrocław, 3.08.16)

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i Jerzy Materna, sekretarz stanu MGMiŻŚ wzięli dziś udział w spotkaniu „Górna Odra dla Gospodarki Kraju”, które odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyli też minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wojewoda dolnośląski Paweł Herniak.

W otwierającym spotkanie wystąpieniu minister Gróbarczyk mówił o konieczności i korzyściach wynikających z użeglowienia Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), a także o pracach resortu nad konwencją AGN.

Briefing prasowy z udziałem przedstawicieli resortów i wojewody dotyczył głównie inwestycji na Odrzańskiej Drodze Wodnej, prac nad konwencją AGN i udziału spółek Skarbu Państwa w transporcie rzecznym.

Jedną z rozpoczętych i ważnych inwestycji ODW jest stopień wodny w Malczycach na górnej Odrze, poniżej Wrocławia, gdzie z wizją lokalną udali się przedstawiciele MGMiŻŚ, minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wojewoda dolnośląski Paweł Herniak.

Budowany od 1997 r. stopień wodny Malczyce będzie 25 elementem piętrzącym skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej. Głównym celem jest zahamowanie procesów erozji w korycie Odry, poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Na skutek postępującej erozji nastąpiło obniżenie dna Odry o ok. 3 m w rejonie Brzegu Dolnego i ok. 2 m w Malczycach, co wpłynęło negatywnie na warunki żeglugowe. Inwestycja umożliwi prawidłowe uregulowanie Odry i przedłużenie jej skanalizowanego szlaku na odcinku o dł. ok. 17,5 km. Dzięki zapewnieniu odpowiednich głębokości tranzytowych, możliwe będzie przywrócenie regularnych przewozów ładunków za pomocą transportu śródlądowego wodnego.

Tekst i zdjęcie
Biuro Prasowe MGMiŻŚ