Międzynarodowa Konferencja Ministerialna – ŻeglugaŁączy. Wrocław, 18-19.04.18 r. [film]

„Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej w sprawie przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r.
Czyni to poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Śródlądowego Transportu Wodnego ma na celu zwiększenie poziomu skoncentrowania polityki na wspieraniu roli transportu śródlądowego, zachęcenie krajów do maksymalizowania potencjału śródlądowych dróg wodnych i sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju mobilności w odniesieniu do transportu śródlądowego.” Więcej: https://konferencjaiww.pl/

Organizatorem konferencji we Wrocławiu jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zobacz program

Zobacz: zapis wideo konferencji YouTube

Fot. konferencjaiww.pl