XVII Narada Przednawigacyjna ZPAŚ [film, 12.03.2018]

Organizatorem XVII Narady Przednawigacyjnej „POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2018” jest Związek Polskich Armatorów Śródlądowych. Przy organizacji narady ZPAŚ współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” z Wrocławia, Stowarzyszeniem „Odrą w Świat” ze Szczecina oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90. osób.

Celem narady jest omówienie bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej, wymiana poglądów między armatorami a organami administracji żeglugowej, wodnej i instytucjami nadzorującymi. Dyskutujemy między innymi o stanie i rozwoju polskich dróg wodnych, rozmawiamy o projektach aktów prawnych, odnosimy się do bezpieczeństwa żeglugi, sytuacji hydrologicznej, w tym do planowanych remontów urządzeń hydrotechnicznych. Narada jest także forum wymiany informacji o problemach polskiej żeglugi śródlądowej na wodach unijnych.

W nardzie uczestniczą przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji państwowej tj. urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów żeglugi śródlądowej, urzędów morskich, kapitanatów portu; regionalnych zarządów gospodarki wodnej, komisji technicznych, Polskiego Rejestru Statków, Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, szkół żeglugowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń i firm żeglugowych.

PRZEBIEG NARADY

Powitanie gości:

Panel I:
Organizacja administracji żeglugowej
Struktury organizacyjne Wód Polskich
Priorytety działań administracji w zakresie żeglugi śródlądowej

Dyrektywa techniczna:

Dyskusja:

Panel II
Żegluga pasażerska:

Szkolnictwo branżowe:

Wolne wnioski i podsumowanie:

Dokumentacja filmowa: Aleksandra Bendek, Marek Piguła.
Red. S. Sahajdak
Fot. M. Piguła