ABW i Prokuratura w Raciborzu

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – reprezentującego Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 11.930.888, 22 zł. w okresie od września 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. przez Dragados SA Oddział w Polsce przy realizacji inwestycji Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim, tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

W sprawie analizowany jest również watek dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli hydrotechnicznej w postaci tegoż zbiornika przeciwpowodziowego. , tj. czynu z art. 164 § 1 kk.
Postępowanie zostało wszczęte postanowieniem z 19 maja 2016 r. i jest powierzone do prowadzenia Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Dyrektora ZGW w Gliwicach. Wskazał on, że spółka Dragados SA Oddział w Polsce prowadząca prace budowlane w ramach inwestycji Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze działała niezgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi. W szczególności miało to dotyczyć użycia innego niż wymagany kruszywa wbudowanego w korpus nasypów zbiornika, gdyż garnulacja użytego materiału jest większa niż 100 mm. Zdaniem zawiadamiającego doszło do poświadczenia nieprawdy odnośnie parametrów uziarnienia ustalonych dla kruszywa alternatywnego. Użycie kruszywa o niedopuszczalnych parametrach może mieć istotny wpływ na stabilność wybudowanych nasypów. W marcu 2016 r. zostały wykonane przez inwestora badania sprawdzające materiału wbudowanego w korpusy zapór , które wykazały że nadziarno występuje w 95 % prób.

Obecnie postępowanie jest w toku, nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Źródło: gliwice.po.gov.pl (11.08.2016 r.)

Fot. programodra.pl