Wystąpienie Jerzego Materny, sekretarza stanu w MGMiŻŚ

I. Rozpatrzenie informacji na temat przyjęcia przez Rząd RP Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)
– referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.
Wystąpienie Jerzego Materny, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w trakcie XV Narady Przednawigacyjnej w Szczecinie (23.03.2016 r.).