Nauka nad ODRĄ – Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Na rok akademicki 2016/2017 Uniwersytet Wrocławski będzie prowadził rekrutację na:

  • blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich)
  • 4 kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)
  • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
  • ponad 50 kierunków studiów II stopnia (magisterskich)
  • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia – NOWA FORMUŁA!

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji w tym blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Uniwersytet kształci w pięciu obszarach nauk:

  • przyrodniczym
  • ścisłym i technicznym
  • humanistycznym
  • filologicznym
  • prawnym i społecznym

www.rekrutacja.uni.wroc.pl