Ludzie „Teraz Odra” – kpt. ż.ś. Dariusz Karkos

Kpt. ż.ś. mgr inż. Dariusz Karkos, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” (2009– ). Kierowane przez D. Karkosa Stowarzyszenie „Teraz Odra” otrzymało w 2016 roku nagrodę III Międzynarodowych Targów Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016 w Warszawie w kategorii osobowość żeglugi śródlądowej. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie w specjalności logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym oraz transport. W latach 1981–2007 związany z PP Żegluga na Odrze – Odratrans S.A. Od 1984 roku zatrudniony jako kapitan żeglugi śródlądowej. Uprawnienia zawodowe D. Karkosa: patent kapitana żeglugi śródlądowej kategorii A, patent mechanika żeglugi śródlądowej, patent pilota na Odrzańską Drogę Wodną, patent morskiego sternika motorowodnego. Wiceprzewodniczący i egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. W latach 2008–2011 pracował w Odratrans S.A. na stanowisku dyrektora ds. technicznych i zarządzania flotą. Od 2011 do 2014 roku pracował w Retrans Cargo Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. technicznych i zarządzania flotą. Od 2014 roku jest dyrektorem ds. eksploatacji floty żeglugi śródlądowej OT LOGISTICS S.A.

Opr. Teraz Odra
Fot. Marek Piguła