OSOBOWOŚĆ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. „Teraz Odra” i kpt. ż.ś. Dariusz Karkos wyróżnieni na WaterWays EXPO 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra”, kierowane przez kpt. ż.ś. Dariusza Karkosa otrzymało nagrodę III Międzynarodowych Targów Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016 w kategorii osobowość żeglugi śródlądowej.

– Dziś wszyscy mówią o klastrach i nowoczesnych formach organizacji współpracy firm, które pozwalają na podejmowanie się realizacji projektów, których sami nie bylibyśmy w stanie zrobić. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie „Teraz Odra” było pionierem takiego myślenia i wielkie brawa za umiejętność nakłonienia do współpracy firm i organizacji skupionych wokół Odrzańskiej Drogi Wodnej – uzasadniała przyznanie nagrody Grażyna E. Karłowska, prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. – Konsekwencja, upór, profesjonalizm w działaniu, udział w dziesiątkach dyskusji i spotkań stworzyły realną szansę na zbudowanie nowej perspektywy dla rozwoju transportu śródlądowego na Odrze. Należy docenić umiejętność stworzenia klimatu do współpracy, co jest niestety tak rzadkie w naszym kraju.

1-IMG_7551Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” zostało powołane w 2009 roku przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z Odrą – wśród nich są firmy żeglugowe, stocznie, firmy pogłębiarskie i budownictwa hydrotechnicznego, związek armatorów, organizacje turystyczne i sportowe oraz osoby fizyczne zainteresowane Odrą. Bezpośrednim celem zawiązania Stowarzyszenia jest gospodarczy i turystyczny rozwój Dorzecza Odry. Siedzibą „Teraz Odra” jest Wrocław. Pracami Stowarzyszenia kieruje kapitan żeglugi śródlądowej Dariusz Karkos, na co dzień dyrektor ds. eksploatacji floty żeglugi śródlądowej OT LOGISTICS S.A.

– Przyznaną nam nagrodę w kategorii osobowość żeglugi śródlądowej chcielibyśmy zadedykować Januszowi Bialicowi, wieloletniemu prezesowi Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. oraz wieloletniemu wiceprezesowi Stowarzyszenia „Teraz Odra”. Bez pracy i pasji Janusza, bez jego umiejętności jednoczenia ludzi wokół wytyczonych celów, nie byłoby tego sukcesu – mówi kpt. ż.ś. Dariusz Karkos, prezes Stowarzyszenia „Teraz Odra”.

1-IMG_7581WaterWays EXPO to jedyne w Polsce organizowane w formule targowo-konferencyjnej wydarzenie stworzone specjalnie dla prezentacji i zapoznania się z różnorodnymi aspektami gospodarczego wykorzystania wód śródlądowych. Tegoroczna edycja WaterWays EXPO 2016 (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 16-18.06.2016 r.) została objęta honorowym patronatem przez: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, przewodniczących sejmowych komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, marszałków trzynastu województw, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Global Compact w Polsce.

Red.

Fot. Teraz Odra