Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 14 (28.04.16 r.)

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ, 28.04.2016)

I. Prezentacja projektu „Założenia do strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014 – 2020 z perspektywą do roku 2030”
– przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

II. Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
– przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

Fot. sejm.gov.pl