Wojciech Ignalewski o europejskich standardach w żegludze śródlądowej (23.03.16 r.)

Wystąpienie dr inż. Wojciecha Ignalewskiego w trakcie XV Narady Przednawigacyjnej w Szczecinie (23.03.2016 r.). Temat: „CESNI” – Europejski Komitet opracowania wspólnych standardów w dziedzinie żeglugi śródlądowej.

Fot. M. Piguła