MGMiŻŚ: Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało projekt strategii, której celem jest rozwój dróg wodnych w Polsce do 2020 roku z perspektywą do roku 2030.