Co się dzieje w Raciborzu?

Zbiornik Racibórz Dolny. Stan prac na miesiąc luty 2017 r. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji to 45 proc. Zaawansowanie czasowe wynosi 89 proc. (pierwotnego terminu zakończenia). Procedura wyboru wykonawcy rozstrzygnie się w czerwcu 2017 r., a zakończenie prac w 2019 roku. Zbiornik Racibórz Dolny, to plac budowy o powierzchni ok 26 km2.

W dalszym ciągu trwa inwentaryzacja wykonanych robót i zabezpieczenie już zrealizowanych po byłym generalnym wykonawcy firmie Dragados. Jednocześnie kontynuowane są konieczne do wykonania roboty na wybranych frontach, mające na celu wzmocnienie podłoża. Za zgodą Banku Światowego prace te prowadzą podwykonawcy. Równolegle Biuro Wdrażania Projektu RZGW w Gliwicach wspólnie z Konsultantem Wsparcia Technicznego realizuje procedury niezbędne do wyłonienia nowego wykonawcy dla zrealizowania inwestycji pt. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Trwa przygotowanie specyfikacji technicznych, warunków kontraktu, jak również tłumaczenie materiałów na język angielski, zgodnie z wymogami Banku Światowego.

W lutym RZGW w Gliwicach prowadziło roboty na wszystkich trzech zaporach:

– czołowej (z budowlami towarzyszącymi – zaawansowanie robót narastająco ok. – 45 proc.)
– prawobrzeżnej (z budowlami towarzyszącymi – zaawansowanie robót narastająco ok. – 54 proc.)
– lewobrzeżnej (z budowlami towarzyszącymi – zaawansowanie robót narastająco ok. – 49 proc.) oraz na terenie czaszy zbiornika.

W ramach realizowanych prac znalazło się między innymi:

– wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi na pozostałych do wzmocnienia odcinkach zapór,
– prace na korpusach nasypów zapór,
– zabezpieczenie brzegów kanałów doprowadzających i odpływowych,
– wykonanie robót żelbetowych na budowli przelewowo–spustowej,
– zrealizowanie ok. 76 proc. segmentów niecki wypadowej,
– wykonanie robót związanych z zasypami starorzeczy i wyrobisk pożwirowych,
– wykonanie progów stabilizujących na rowie zbiorczym Tworków,
– zagospodarowanie czaszy zbiornika i przeprowadzenie rozbiórek obiektów kubaturowych w czaszy zbiornika,
– zaplecze eksploatacyjne zbiornika.

Informacja otrzymana od p. Jerzego Janika,
pełnomocnika Wojewody Opolskiego
do spraw Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Fot. Teraz Odra