Sejm RP: wykorzystanie potencjału gospodarczego rzek w Polsce (6.07.16)

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ)
Posiedzenie nr 25 dnia 2016-07-06

Rozpatrzenie informacji na temat wykorzystania potencjału gospodarczego rzek w Polsce z uwzględnieniem budowy i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej.

Referują:
– sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna,
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda.

Fot. Sejm.gov.pl